Zapraszamy do naszego biura

Remonty piecow

Sprzedaż i usługi

Fachowe doradztwo

Witamy na stronie Firmy Uni-Bud Servis w Nisku

 

Firma UNI-BUD SERVIC S.C. powstała w 2004 r. początkowo jako firma usługowa zajmująca się remontami wyłożeń pieców topialnych aluminium w zakładzie ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. w Stalowej Woli , produkującym felgi aluminiowe dla wielu producentów samochodów . W kolejnych latach wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu przemysłu na tego typu usługi, poszerzony został asortyment o remonty pieców do obróbki cieplnej stali w zakładach hutniczych na terenie HSW Stalowa Wola. Jesteśmy wykonawcą stosującym nowoczesne rozwiązania techniczne w tej dziedzinie z wieloma krajowymi i europejskimi producentami oraz dostawcami potrzebnych materiałów a także z Instytutem Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, co pozwala nam wprowadzić nowoczesne rozwiązania techniczne w tym zakresie umożliwiając uzyskiwanie inwestorom dodatkowych zysków. Obecnie współpracujemy i obsługujemy kompleksowo w zakresie remontów kapitalnych i bieżących pieców topialnych, przetrzymujących, hartowniczych, gazowych i elektrycznych następujące zakłady produkcyjne:
- UNIWHEELS Stalowa Wola Zakład nr.1 i 2.
- UNIWHEELS Stalowa Wola nowopowstały Z-d Nr 4, który wyposażono w wyłożenia ogniotrwałe piece topialne i przetrzymujące w ilości 30szt.
- UNIWHEELS WERDOHL (Niemcy) – remonty kapitalne wyłożeń pieców przetrzymujących typu STRICO- WESTOFEN dostarczanych przez inwestora na czas remontu do siedziby firmy w Nisku samochodami.
- ALUMETAL POLAND Sp. z o.o. zakład w Gorzycach.
- THONI ALUTEC Stalowa Wola.
- FUSCH OIL CORPORATION. Z-d w Gorzycach.
- HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A. w Stalowej Woli.
Piece przetrzymujące aluminium po remontach kapitalnych mogą być wygrzewane do temp. 760˚C co pozwala na ich bezpośrednie użytkowanie. 

 

 

                                                                   ABOUT US 


    The company UNI-BUD SERVIS S.C. was founded in 2004. In the beginning it was a service company that offered repairing of linings for aluminium melting furnaces at ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. in Stalowa Wola which produced alumunium wheels for many car manufacturers. 
    In the following years, in order to meet the industry’s expectations concerning this type of services, the service range was extended by repairs of steel heat treatment furnaces at HSW Stalowa Wola steel plants. We use modern technical solutions in this field, along with many Polish and European manufacturers and suppliers of the required materials. We also cooperate with the Institute of Refractory Materials in Gliwice, which enables us to introduce modern technical solutions in this area, helping the investors to raise additional profits. At present, we provide complex service in the area of capital and current repairs of melting, holding, tempering, gas and electric furnaces, to the following production plants: 
- UNIWHEELS Stalowa Wola, Plant No.1 and 2. 
- UNIWHEELS Stalowa Wola, the newly-opened Plant No. 4, which was equipped with refractory linings for 30 melting and holding furnaces.  
- UNIWHEELS WERDOL (Germany) – capital repairs of linings for holding furnaces type STRICO- WESTOFEN delivered by the investor to our company in Nisko for the time of the repair. 
- ALUMETAL POLAND Sp. z o.o. Plant in Gorzyce.
- THONI ALUTEC Stalowa Wola. 
- FUSCH OIL CORPORATION. Plant in Gorzyce. 
- HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A. in Stalowa Wola. 
- KARNAT INSTAL - NISKO
Aluminium holding furnaces after capital repairs can be heated up to the temperature of 760˚C, which enables their direct using.

fb g+ youtube mail

 

DANE FIRMY:

UNI-BUD – SERVIS S.C.

J. Rzepiela, K. Hetel, I. Hetel

ul. Sandomierska 8C, 37-400 Nisko

+48 502-495-677

tel/fax 15 841-46-28

NIP: 602-000-42-05, REGON 831370357